Run as andere gebruiker op Azure AD werkstation

Binnen AzureAD kan het lastig zijn om administrator taken uit te voeren onder je eigen gebruiker. Dit is zeker lastig wanneer je met Quick Assist meekijkt bij de gebruiker, waardoor je niet de gebruiker even kan afmelden. Vanuit de Command prompt is het mogelijk om verschillende taken op te starten, maar dan moet je wel deze kunnen opstarten onder je eigen account.

Open de command prompt op het werkstation. Typ de volgende tekst in
“runas /noprofile /user:azureAD\[gebruikersnaam]@[domeinnaam] cmd
Vervang hierbij [gebruikersnaam] voor je eigen gebruikersnaam en [domeinnaam] voor het domein binnen AzureAD. Voorbeeld: “runas /noprofile /user:azureAD\admin@contoso.onmicrosoft.com cmd

Nadat je het commando hebt opgegeven moet je het wachtwoord opgeven dat bij dit account behoort. Wanneer dit wachtwoord correct is, opent zich een nieuwe command prompt. In het titelscherm van dit venster kun je zien dat deze onder jouw account draait.

Vanaf hier is het mogelijk om verschillende commando op te starten.

Plaats een reactie